Planportalen - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
 • Plan trinn for trinn

  Reguleringsplaner - litt enklere forklart!

  Les mer
 • Planportal Vestfold

  Mer forutsigbar planlegging

  Les mer
 • LNF-områder

  Områder som skal nyttes eller sikres til jordbruk og skogbruk, og/eller som skal bli liggende som natur- og friluftsområder

  Les mer
 • Barn og unges interesser

  Regjeringen ønsker at RPR for barn og unge skal håndheves strengere.

  Les mer

Kalender

Flere saker
 • I regionalt planforum kan kommunen be om å få sin plan opp til drøftelse med regionale myndigheter i en hvilken som helst fase av planarbeidet. Kommuen kan ta med seg utbyggere/konsulenter eller andre som de mener bør delta.

  Les mer

Aktuelt

Flere saker

Plan trinn for trinn

Enklere og kortere beskrivelse av planprosessen - Ill: Fritt etter Theodor Kittelsen
For deg som ikke jobber med planlegging til daglig, kan det være vanskelig å forstå prosessen rundt reguleringsplaner. Nå er det laget en kortversjon av denne prosessen som er litt enklere forklart. Her fokuseres det på det som er mest relevant for alle som vil foreslå et område for kommuneplanen eller gå i gang med en reguleringsplan.

Gå direkte til "Plan trinn for trinn"...